Ulica Armaganuša

Ulica se nalazi na desnoj strani Miljacke, u sjevernom dijelu grada, ispod Bjelava. Proteže se od Ulice Čekaluša, do Ulice Kevrin potok. U osmanskom razdoblju i sve do 1931. godine nosila je ime Armaganuša, po Mahali Armagandži Sinana, u kojoj se nalazila. Godine 1931. dobila je ime Bana Jelačića, po grofu Josipu Jelačiću (1801-1859.), banu hrvatsko-dalmatinsko-slavonskom. Potom je dobila ime Lajoša Košuta po mađarskom političaru Lajošu Košuti (1802-1894.). Od 1994. godine ponovo nosi ime Armaganuša.