Ulica Abdića

Ulica se nalazi na desnoj strani Miljacke i pripada mjesnom području “Mejtaš – Bjelave”. Povezuje ulice Sepetarevac (prije Miladina Radojevića) na zapadu i Sarač Ismailovu (prije Drvarska) na istoku. Nastala je u 16. stoljeću u okviru Mahale Sarača hadži-Hajdara ili Gornje Saračeve mahale. Ime je dobila polovinom 19. stoljeća po sarajevskoj bošnjačkoj muslimanskoj porodici Abdić. Do 1900. godine, Abdića ulica obuhvatala je i sadašnju Bulbulinu ulicu.