Ulica Hadži-Hajdreva

Ulica se nalazi na desnoj strani Miljacke, iznad Mejtaša. Pripada mjesnom području “Mejtaš – Bjelave”. Proteže se između Ulice Sarača lsmaila (prije Drvarska) na istoku i Ulice Sepetarevac (prije Miladina Radojevića) na zapadu. Nastala je u l6. stoljeću. lme je dobila po osnivaču Gornje Saračeve mahale, saraču Hadži-Hajdaru.