Ulica Ivana Cankara

Ulica se nalazi na desnoj strani Miljacke. Pripada mjesnom području “Mejtaš – Bjelave”. Povezuje plato Mejtaša na zapadu i Ulicu Sarača Ismaila (prije Drvarska) na istoku. Nastala je u osmanskom razdoblju u okviru Mahale Dudi-bula. Do 1900. godine, zajedno sa Ulicom Nikole Kašikovića, činila je Dudarev sokak, a od 1910. godine Tuzlinu ulicu. Godine 1952. dobila je ime po slovenačkom književniku Ivanu Cankaru.