Ulica Mehmed-paše Sokolovića

Ulica se nalazi u sjevernom dijelu starog grada, na desnoj obali Miljacke. Proteže se kroz dvije općine i to veći dio ulice pripada Općini Centar. Nalazi se između ulica Pehlivanuša (prije Vuka Karadžića ulica) i Mejtaš. Pripada mjesnom području “Mejtaš – Bjelave”. U osmanskom razdoblju ulica je povezivala Nalčadži hadži-Osmanovu mahalu (poznatiju kao Banjski brijeg) i Dudibula mahalu (poznatiju kao Mejtaš). Od nastanka do 1931. godine ulica je nosila naziv Banjski brijeg, po Gazi Husrev-begovoj banji ili hamamu. Današnji naziv dobila je po velikom veziru Tavil Mehmed-paši Sokoloviću, rođenom u Sokolovićima kod Rudog. Mehmed-paša je podigao veliki broj zadužbina širom Osmanskog Carstva, a za nas je najznačajniji most preko Drine u Višegradu, čiji je projektant Kodža Mimar Sinan.