Ulica Sarač Ismailova

Ulica se nalazi na desnoj strani Miljacke. Pripada mjesnom području ”Mejtaš-Bjelave”. Proteže se od Ulice Mehmed-paše Sokolovića na jugu, do Pehlivanuše ulice (prije Vuka Karadžića) na sjeveru. Do 08.06.1948. godine nosila je ime Sarač Ismailova, a tada je dobila ime Drvarska, po gradu Drvaru u Zapadnoj Bosni. Od 19.05.1994. godine ponovo nosi ime Sarač Ismailova.