Ulica Septetarevac

Kraj oko vrha Ulice Miladina Radojevića. Pripada mjesnom području “Mejtaš - Bjelave”. Na Sepetarevcu je izvorište Kevrinog potoka, koji je uključen u gradsku kanalizaciju. Ime Sepetarevac, po svoj prilici dolazi od riječi sepet (koš). Za vrijeme austrougarske uprave, i od 1918. do 1931. godine ovaj kraj se zvao Banjski Brijeg. Ulica je nastala u osmanskom razdoblju u okviru Mahale Didi-Bula i Mahale Sarača Hadži Hajdara. Od 1960. godine nosila je ime borca NOR-a, Miladina Radojevića. Godine 1994. ulici je vraćen stari naziv Sepetarevac.