Ulica Romana Petrovića

Ulica se nalazi na desnoj strani Miljacke, na mjesmom području “Mejtaš – Bjelave”. Proteže se između ulica Avde Sumbula i Bjelave. Nastala je u osmanskom razdoblju u okviru Mahale Hadži-Džaferovog mesdžida, poznatije kao Provare. lme je dobila po slikaru Romanu Petroviću.