Ulica Tahmišćina

Ulica se nalazi na desnoj strani Miljacke, na području Bjelava. Pripada mjesnom području “Mejtaš - Bjelave”. Nastala je u 16. stoljeću u okviru Mahale Armagandži Sinana, poznatije kao Armagnuša. Ime je dobila po staroj sarajevskoj bošnjačkoj muslimanskoj porodici Tahmiščić (Tahmiščija). Oblik Tahmiščina nastao je sažimanjem od Tahmiščijina, analogno nastanku oblika Logavina od Logavijina. Do 19.05.1994. godine ulica je nosila ime po književniku Branislavu Nušiću. Nakon toga, ulici je vraćeno njeno povijesno ime.