Ulica Fadila Jahića Španca

Ulica se nalazi na desnoj strani Miljacke, na sjevernoj periferiji grada. Pripada mjesnom području “Pionirska dolina – Nahorevo”. Proteže se od Nahorevske ulice prema predjelu Grdonj. Do 1994. godine nosila je naziv Užičkog partizanskog odreda, a od 1994. godine nosi ime Fadila Jahića Španca, po narodnom heroju oslobodilačkog rata 1941-1945. godine, Fadilu Jahiću Špancu. Od 1948. do 1994. godine, ime Fadila Jahića Španca, nosila je sadašnja Hadži Sulejmanova ulica.