Ulica Mrakuša

Ulica se nalazi na lijevoj strani Miljacke, u južnom dijelu grada, između Ulice Soukbunar i Ulice Cicin han. Pripada mjesnom području “Soukbunar”. lme je dobila po nazivu kraja u kojem se nalazi.