Ulica Cicin Han

Ulica se nalazi na južnom području grada, na padini Trebevića. Pripada mjesnom području “Soukbunar”. Proteže se od južnog kraja Ulice Žagrići, do Soukbunara. Ime je dobila, kao i cijeli kraj u kojem se nalazi, po hanu porodice Cico.