Ulica Mali Soukbunar

Ulica se nalazi na lijevoj strani Miljacke, a pripada mjesnom području “Soukbunar”. Nastala je u osmanskom razdoblju u okviru Mahale hadži-Turhanovog mesdžida. Povezuje ulice: Soukbunar i Porodice Foht.