Ulica Dr. Jusufa Tanovića

Ova slijepa ulica nalazi se na lijevoj strani Miljacke. Pripada mjesnom području “Soukbunar”. Nekada je bila dio Ulice Soukbunar. lme je dobila 28.11.1995. godine, po advokatu i javnom radniku, dr. Jusufu Tanoviću.