Ulica Vefika Karabdića

Ova slijepa ulica nalazi se na lijevoj strani Miljacke, na mjesnom području “Soukbunar”. Ime je dobila po dr. Vefiku Karabdiću, profesoru Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu.