BIZ, socijalna zaštita i društvene djelatnosti

Služba za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti

Služba za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti


Pomoćnica općinskog načelnika: Jasmina FAZLIĆ

T: + 387 33 562 368 
E: jasmina.fazlic@centar.ba

* Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu
Šef odsjeka: 
T: + 387 33 562 445
E: 

* Odsjek za socijalnu zaštitu
Šefica odsjeka: Amra SABRIHAFIZOVIĆ-HAJDAREVIĆ
T:  + 387 33 562 449
E:  amra.sabrihafizovic@centar.ba

* Odsjek za društvene djelatnosti
Šefica odsjeka: Sanija AVDAGIĆ
T: + 387 33 562 473 
E: sanija.avdagic@centar.ba