Centar za kulturu
Općina Centar je osnivač JU Centar za kulturu "Sarajevo" koji kroz svoje segmente kulturnog i obrazovnog djelovanja preferira rad sa djecom, mladima i građanima, afirmiše stvaralaštvo mladih, uvažavajući i ostale kategorije društva.

Općina Centar je osnivač JU Centar za kulturu "Sarajevo" koji kroz svoje segmente kulturnog i obrazovnog djelovanja preferira rad sa djecom, mladima i građanima, afirmiše stvaralaštvo mladih, uvažavajući i ostale kategorije društva.

CENTAR ZA KULTURU SARAJEVO
adresa: Jelića 1/II
tel: 232-594; 232-595; 237-245
e-mail: kultura@bih.net.ba

 

 direktor: Bostandžić Senad

 

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.