e-Vijeće

Poštovani vijećnici Općinskog vijeća Centar, u prilici ste da elektronski koristite uslužni servis Općine Centar Sarajevo.

Sa ovog mjesta možete preuzeti materijale Općinskog vijeća u elektronskoj formi.

Želimo vam uspješan rad.

3. redovna sjednica će biti održana  u četvrtak 04.03.2021.godine u 10,00 sati  elektronskim putem.


Sjednicu možete pratiti uživo putem zvaničnog YouTube kanala Općine Centar

Datum Dokument
24.02.2021.
Dnevni red 3. redovne sjednice
24.02.2021.
Tačka 01
24.02.2021.
Tačka 02
24.02.2021.
Tačka 03
24.02.2021.
Tačka 04
24.02.2021.
Tačka 05
24.02.2021.
Tačka 06
24.02.2021.
Tačka 07
24.02.2021.
Tačka 08
24.02.2021.
Tačka 09
24.02.2021.
Tačka 10
24.02.2021.
Tačka 11
24.02.2021.
Tačka 12
24.02.2021.
Tačka 13
24.02.2021.
Tačka 14
24.02.2021.
Tačka 15
24.02.2021.
Zapisnici Komisije za Statut i propise