Dokumente posljednje sjednice možete preuzeti u nastavku.
Dokument
Dnevni red
Usvajanje Zapisnika sa 5.redovne sjednice Općinskog vijeća održane 27.05.2021.godine
Vijećnički sat
Prijedlog izmjene i dopune Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2021.godinu
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2021.godinu
Zapisnik sa 11.sjednice Komisije za Statut i propise