Elektronski formulari
Preuzmite potrebne elektronske formulare, ispunite i odštampajte

Dobrodošli u elektronsko informaciono doba gdje Internet postaje vaš najbolji prijatelj.

Zahvaljujući Internetu, više nije potrebno da idete u Općinu po zahtjev. Sada ste u mogućnosti da putem Interneta popunite sve vrste zahtjeva, ispunite ih na vašem računaru i odštampate ih, što će vam uštediti značajnu količinu vremena.

Sa pojavom elektronske uprave može se očekivati više evolucije u budućnosti kao i donošenje novih zakona koji se odnose na elektronske potpise. Ovo će stvoriti mogućnost da nova serija dokumenata, kao što su potpisani ugovori, rješenja i izvještaji, bude dostupna na Internetu.

 


Novi obrasci administrativnih postupaka su dostupni na linku http://eregistar.centar.ba 
[3.5.2017.]

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.