Informativni bilteni Općine

Izdavač OPĆINA | OPŠTINA CENTAR SARAJEVO Priprema tekstova Kabinet Općinskog načelnika

Glavni i odgovorni urednik Safet Huremović • telefon 562 304 • e-mail press@centar.ba

Datum Dokument
06.02.2019.
2017. godina
06.02.2019.
Decembar 2018
06.02.2019.
Oktobar 2018