ISO 9001:2015 I ISO 14001:2015
Iso standardi

Šta je sistem upravljanja kvalitetom?
To je upravljački sistem kojim usmjeravamo organizaciju na ostvarenje postavljenih ciljeva u pogledu kvaliteta poslovanja i pružanja usluga. To je sistem u kome se tačno zna KO, ŠTA, KADA I KAKO RADI!


 

 

Šta je sistem upravljanja okolišem?

To je dio sistema upravljanja koji se koristi za upravljanje aspektima okoliša. Organizacija mora odrediti svoju politiku okoliša u kojoj se trebaju nalaziti namjere i usmjerenje koji se odnose na provođenje zaštite okoliša.


 

 

Šta je to certifikat sistema kvaliteta i upravljanja okolišem?
To je potvrda kojom treća, nezavisna i objektivna strana daje pismenu garanciju da je sistem kvaliteta i upravljanja okolišem, koji je primijenjen u organizaciji, usklađen sa međunarodnim standardom ISO 9001 I ISO 14001.


 Ko može izdati certifikat?
Certifikat izdaju ovlaštene certifikacijske kuće akreditovane od akreditacijskog tijela.

 

 

U Općini Centar se svake godine potvrđuje Certifikat, nakon što ekspertni tim firme SIQ - ugledne slovenačke certifikacijske kuće iz Ljubljane izvrši detaljnu provjeru.

 


 

 

 

+387 33 56 23 44

 

iso@centar.ba

 

 

Općina Centar je, kao prvi organ u oblasti državne uprave u BiH, 16. aprila 2003. godine, dobila certifikat ISO 9001 međunarodnog standarda kvaliteta za usluge koje općinske službe pružaju građanima u oblasti lokalne uprave.

Općina Centar je, prvi organ državne uprave u Bosni i Hercegovini i zemljama okruženja koja je 12. juna 2007. godine, dobila certifikat međunarodnog standarda okolinskog upravljanja.

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.