Javne nabavke, zajednički poslovi i informatika

Služba za javne nabavke, zajedničke poslove i informatiku

Pomoćnik općinskog načelnika: Admir ŠEHOVIĆ
T: + 387 33 562 320
E: admir.sehovic@centar.ba

* Odsjek za javne nabavke
Šefica odsjeka: Samira DURAKOVIĆ
T: + 387 33 562 400
E: samira.durakovic@centar.ba

* Odsjek za zajedničke poslove
Šef odsjeka: 
T: + 387 33 562 330
E: 

* Odsjek za informatiku
Šef odsjeka: Samir ŠIRIĆ
T:  + 387 33 562 333
E:  samir.siric@centar.ba