Javni pozivi, konkursi i oglasi

Pregled javnih poziva, tendera, konkursa i oglasa koje raspisuje Općina Centar

Datum Dokument
17.01.2020.
01 JAVNI POZIV Za učešće u CEFE Programu podrške preduzetništvu
17.01.2020.
02 OBRAZAC PRIJAVE
17.01.2020.
Javni poziv za stručno usavršavanje obrazovni seminari za potrebe Općine Centar Sarajevo za 2020.godinu
07.01.2020.
Odluka o raspodjeli sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje provedbe projekata organizacija civilnog društva ugovorenih iz programa i fondova evropske unije za 2019/20.
18.12.2019.
JAVNI OGLAS ZA PRODAJU POKRETNIH STVARI/MOTORNIH VOZILA PUTEM LICITACIJE
18.12.2019.
OBRAZAC ZA PRIJAVU
16.12.2019.
INTERNI JAVNI POZIV ZA IZBOR STRUČNIH OSOBA ZA RAD U KOMISIJI ZA UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA I POKRETNIH STVARI
09.12.2019.
JAVNI KONKURS o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje stambeno-poslovnih objekata označenih kao „K 25“, „K 26“ i „K 27“ na lokalitetu Šip
11.11.2019.
JAVNI POZIV poslovnim bankama za plasman kreditne linije namijenjene utopljavanju individualnih stambenih objekata na području općine Centar sa subvencionisanjem kamatne stope iz Budžeta Općine Centar za 2019. godinu
08.11.2019.
01 - JAVNI OGLAS za imenovanje na upražnjene pozicije u reguliranim organima
08.11.2019.
01 - Obrazac za prijavu
06.11.2019.
Poziv za javnu raspravu Nacrt programa rada Općinskog vijeća za 2020. godinu
04.11.2019.
01 - JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE PROVEDBE PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EVROPSKE UNIJE ZA 2019/20
04.11.2019.
01 - Obrazac A1
04.11.2019.
01 - Obrazac A2
04.11.2019.
Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu budžeta Općine Centar Sarajevo za 2020. godinu
29.10.2019.
01 - KONKURS za stipendiranje nadarenih učenika i studenata u školskoj/akademskoj 2019/2020. godini
29.10.2019.
01 - Zahtjev
29.10.2019.
02 - KONKURS za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj 2019/2020. godini
29.10.2019.
02 - Zahtjev
29.10.2019.
03 -Izjava
28.10.2019.
1. Javni poziv - Za finansiranje i sufinansiranje najboljih poslovnih projekata sredstvima Budžeta Općine Centar Sarajevo namijenjenih razvoju preduzetništva i zapošljavanju djece šehida i poginulih boraca i djece ratnih vojnih invalida
28.10.2019.
2. Start up - Obrazac biznis plana
28.10.2019.
3. Start up - Izjava
28.10.2019.
4. Start up - Obrazac izvještaja o realizaciji granta za start up
28.10.2019.
Javni oglas za prodaju pokretnih stvari / motornih vozila putem licitacije
28.10.2019.
Obrazac za podnošenje ponude u postupku licitacije
21.10.2019.
JAVNI POZIV za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika površine 50 m2 sa dodatnom opremom
21.10.2019.
Zahtjev za dodjelu plastenika
14.10.2019.
JAVNI OGLAS za dodjelu i prodaju stanova u vlasništvu Općine Centar Sarajevo
14.10.2019.
OBRAZAC 1
14.10.2019.
OBRAZAC 2
14.10.2019.
OBRAZAC 3
10.10.2019.
Obavijest - sanacija klizišta
10.10.2019.
TD za pregovarački I faza - sanacija klizišta
09.10.2019.
JAVNI POZIV stručnim licima za podnošenje prijava za tehnički pregled građevina
07.10.2019.
JAVNI OGLAS ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO
04.10.2019.
Rang lista projekata organizacija civilnog društva
25.09.2019.
INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI
25.09.2019.
Poziv za dostavu ponude za sistematski ginekološki pregled uposlenicima Općine Centar za 2019
23.09.2019.
Obrazac Prijave za besplatne kurseve stranih jezika
17.09.2019.
Ponovni Javni oglas za prodaju stana u ulici Jukićeva broj 49, vlasništvo Općine Centar Sarajevo.
30.08.2019.
Poziv organizacijama civilnog društva za prijave za učešće u evaluacionoj komisiji u okviru okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) na području općine Centar Sarajevo
09.08.2019.
Javni poziv subjektima male privrede sa područja Općine Centar za podnošenje zahtjeva za odobrenje finansiranja
07.08.2019.
Javni oglas o prodaji stana u ulici Jukićeva 49 vlasništvo Općine Centar Sarajevo
07.08.2019.
Javni oglas o prodaji stana u ulici Mis Irbina 9 vlasništvo Općine Centar Sarajevo
19.07.2019.
Javni konkurs o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje stambeno-poslovnog objekta kolektivnog stanovanja „K 28“ na lokalitetu Šip u skladu sa Izmjenama i dopunama Regulacionog plana poslovna zona „Šip“ („Sl.novine KS“, broj 2/07)
19.07.2019.
Javni konkurs o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje stambeno-poslovnog objekta kolektivnog stanovanja „K 29“ na lokalitetu Šip u skladu sa Izmjenama i dopunama Regulacionog plana poslovna zona „Šip“ („Sl.novine KS“, broj 2/07)
16.07.2019.
01_RELOAD - Javni poziv organizacijama civilnog dridruštva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u sklopu projekta regionalni program lokalne demokratije na zapadnom balkanu (Reload)
16.07.2019.
02_RELOAD - Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Općinu Centar Sarajevo /.ZIP/
16.07.2019.
03_RELOAD - Odgovori na najčešće postavljena pitanja
16.07.2019.
04_RELOAD - Informacije o čestim greškama, slabim tačkama i preporukama za organizacije civilnog društva (OCD) za unaprijeđenje njihovih prijedloga projekata, na osnovu nalaza javnog poziva za projekte OCD na području općine Centar Sarajevo u okviru ReLOaD programa
16.07.2019.
05_RELOAD - Smjernice za aplikante - organizacije civilnog društva
11.07.2019.
Javni poziv/oglas/natječaj za davanje u zakup prostora (dvorište) u vlasništvu Općine Centar Sarajevo za potrebe vršiti prodajnu djelatnost (trgovina na malo) po uzoru na specijalizirane objekte tipa kioska /trafike i prodaje administrativne takse i obrazaca potrebnih za rad šalter sale
09.07.2019.
Odluka o poništenju postupka za nabavku izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i redovnom održavanju ulica za potrebe Općine Centar
28.06.2019.
Javni oglas za imenovanje 1( jednog) člana Općinske izborne komisije Centar Sarajevo.
24.06.2019.
Rang lista projektnih prijedloga organizacija civilnog društva (OCD) primljenih po Javnom pozivu
12.06.2019.
Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje najboljih poslovnih projekata sredstvima Budžeta Općine Centar Sarajevo namijenjenih razvoju preduzetništva i zapošljavanju mladih
12.06.2019.
W-Izjava Bisnis
12.06.2019.
W-Obrazac Biznis plana
11.06.2019.
Odluka o zatvaranju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava refundiranja dijela troškova plaćenog poreza na promet nekretnina
10.06.2019.
Javni poziv/Oglas/Natječaj za davanje u zakup prostora (dvorište) u vlasništvu Općine Centar Sarajevo za potrebe vršiti prodajnu djelatnost (trgovina na malo) po uzoru na specijalizirane objekte tipa kioska /trafike i prodaje administrativne takse i obrazaca potrebnih za rad šalter sale
08.06.2019.
Javni poziv za sufinansiranje izrade termo fasada – utopljavanje stambenih zgrada za kolektivno stanovanje
14.05.2019.
Javni oglas za prodaju pokretnih stvari/motornog vozila putem licitacije
14.05.2019.
Javni poziv poslovnim bankama za plasman kreditne linije uz subvencionisanje dijela kamatne stope za subjekte male privrede koji posluju na području općine Centar Sarajevo
14.05.2019.
Obrazac za podnošenje ponude u postupku licitacije
06.05.2019.
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje poslovne saradnje privatnih elektronskih i štampanih medija sa Općinom Centar Sarajevo