Javni pozivi, konkursi i oglasi

Pregled javnih poziva, tendera, konkursa i oglasa koje raspisuje Općina Centar

Datum Dokument
24.06.2019.
Rang lista projektnih prijedloga organizacija civilnog društva (OCD) primljenih po Javnom pozivu
12.06.2019.
Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje najboljih poslovnih projekata sredstvima Budžeta Općine Centar Sarajevo namijenjenih razvoju preduzetništva i zapošljavanju mladih
12.06.2019.
W-Izjava Bisnis
12.06.2019.
W-Obrazac Biznis plana
11.06.2019.
Odluka o zatvaranju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava refundiranja dijela troškova plaćenog poreza na promet nekretnina
10.06.2019.
Javni poziv/Oglas/Natječaj za davanje u zakup prostora (dvorište) u vlasništvu Općine Centar Sarajevo za potrebe vršiti prodajnu djelatnost (trgovina na malo) po uzoru na specijalizirane objekte tipa kioska /trafike i prodaje administrativne takse i obrazaca potrebnih za rad šalter sale
08.06.2019.
Javni poziv za sufinansiranje izrade termo fasada – utopljavanje stambenih zgrada za kolektivno stanovanje
14.05.2019.
Javni poziv poslovnim bankama za plasman kreditne linije uz subvencionisanje dijela kamatne stope za subjekte male privrede koji posluju na području općine Centar Sarajevo
14.05.2019.
Javni oglas za prodaju pokretnih stvari/motornog vozila putem licitacije
14.05.2019.
Obrazac za podnošenje ponude u postupku licitacije
06.05.2019.
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje poslovne saradnje privatnih elektronskih i štampanih medija sa Općinom Centar Sarajevo