Katastar i imovinska

Preuzmite potrebne elektronske formulare, ispunite i odštampajte

Datum Dokument
29.05.2019.
Alternativni smještaj
29.05.2019.
Cijepanje parcela: (A) u obuhvatu građevinskog zemljišta; (B) van obuhvata građevinskog zemljišta sa obnavljanjem međne biljege i provođenjem promjena u katastru zemljišta
29.05.2019.
Dodjela zemljišta u svrhu legalizacija građevina
29.05.2019.
Isplanjenje objekta u katastru zemljišta sa snimanjem promjena
29.05.2019.
Ispravka-izmjena rješenja-zaključka
29.05.2019.
Izrada historijata promjena na parcelama
29.05.2019.
Korištenje podataka premjera i katastra (Kopija katastarskog plana, pijepis ili izvod iz posjedovnog lista i uvjerenje o posljednjem stanju u katastru)
29.05.2019.
Povrat nekretnina
29.05.2019.
Prestanak državnog vlasništva
29.05.2019.
Prijepis rješenja ili zaključka
29.05.2019.
Promjena kulture zemljišta: (A) sa premjeravanjem; (B) bez premjeravanja
29.05.2019.
Promjena upisa posjedovnog stanja
29.05.2019.
Prvenstveno pravo korištenja
29.05.2019.
Renta
29.05.2019.
Uplanjenje: (A) objekta ili dograđenog dijela objekta sa snimanjem promjena; (B) poslovnog ili privrednog objekta
29.05.2019.
Usaglašavanje starog prema novom premjeru
29.05.2019.
Utvrđivanje prava služnosti
29.05.2019.
Zahtjev za preuzimanje
29.05.2019.
Zahtjev za redovnu upotrebu