Komisije Općinskog vijeća

Komisija za Statut i propise

 1. Abid Jusić, predsjednik
 2. Jasmin Kreso, zamjenik predsjednika
 3. Sead Ćupina,
 4. Halid Škrijelj,
 5. Aida Muminagić,
 6. Alma Hasanbegović,
 7. Muamer Bešlija,
 8. Sead Srna,
 9. Andrea Hercegovac.

Komisija za budžet i finansije

 1. Amer Herenda, predsjednik
 2. Muharem Hamzić, zamjenik predsjednika
 3. Asmira Hasanović,
 4. Elma Tuzlić,
 5. Petar Matić,
 6. Meliha Ferhatović,
 7. Ševala Dizdarević.
Komisija za izbor i imenovanja i mandatno-imunitetska pitanja:
 1. Abid Jusić, predsjednik
 2. Miro Lazović, zamjenik predsjednika
 3. Senada Bosno,
 4. Haris Mujanović,
 5. Ahmed Gerin,
 6. Dževad Topić,
 7. Nihad Uk.

Komisija za mjesne zajednice i saradnju sa općinama i gradovima:

 1. Munib Milišić, predsjednik
 2. Sabina Tuzović, zamjenica predsjednika
 3. Aida Koluder-Agić,
 4. Edin Šaković,
 5. Nedim Škrbo,  
 6. Elma Karišik,  
 7. Mirza Zeković.

Komisija za boračka pitanja:

 1. Dževad Jusić, predsjednik
 2. Dževad Topić, zamjenik predsjednika
 3. Edin Mirojević,  
 4. Zvonko Ivišić,
 5. Mustafa Rustemagić,
 6. Kadrija Škrijelj
 7. Nedžad Škrijelj

Komisija za provođenje javnog nadmetanja-licitacije za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Centar:

 1. Hamdija Hasanović, predsjednik
 2. Anton Rajić,
 3. Sead Srna,
 4. Edin Mirojević, zamjenik predsjednika
 5. Ahmed Gerin, zamjenik člana
 6. Damir Konjičanin, zamjenik člana

Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti:

 1. Vera Brigić, predsjednica
 2. Đemo Topalović, zamjenik predsjednice
 3. Velid Jerlagić,
 4. Mehmed Muharemović,
 5. Edin Šikalo,
 6. Željko Panić,
 7. Alma Cerić.

Komisija za poslove iz stambene oblasti:

 1. Lejla Khattab, predsjednica
 2. Amra Zulfikarpašić, zamjenica predsjednice
 3. Salko Pašović,
 4. Amra Alajbegović,
 5. Benjamin Isović,
 6. Anton Rajić,
 7. Sonja Akšamija,
 8. Dževad Topić,
 9. Haris Mujanović.

Komisija za ekologiju i zaštitu kulturnog i prirodnog naslijeđa:

 1. Senka Ibrišimbegović, predsjednica
 2. Radivoj Jadrić, zamjenik predsjednice
 3. Anton Rajić,
 4. Vasva Kološ-Ajanović,
 5. Semir Duraković,
 6. Ekrem Kurtović,
 7. Irhad Čovrk,
 8. Šaćir Čavrk,
 9. Inda Handžić-Bašić.

Komisija za odnose sa vjerskim zajednicama:

 1. Bekir Šuško, predsjednik
 2. Dževad Hodžić, zamjenik predsjednika
 3. Aziz Kadić,
 4. Kenan Trebinjac,
 5. Harun Jasika,
 6. Saliha Beha,
 7. Asim Karović.

Komisija za zaštitu ljudskih prava i ravnopravnost spolova:

 1.   Meliha Lekić, predsjednica
 2.   Varja Nikolić, zamjenica predsjednice
 3.   Merima Zukić,
 4.   Kemal Musemić,
 5.   Zora Ostojić,
 6.   Anesa Abadan,
 7.   Dženita Aganlić.

Komisija za pitanja mladih:

 1. Amer Kapo, predsjednik
 2. Amina Osmanbegović, zamjenica predsjednika
 3. Tarik Herić,
 4. Haris Ćatović,
 5. Namik Fočo,
 6. Indira Zuko,
 7. Haris Skrobanović.

Drugostepeni organ za žalbe:

 1. Ljuljana Vranac, predsjednica
 2. Ismeta Osmić, zamjenica predsjednice
 3. Amer Ahmić,
 4. Miralem Dedović,
 5. Enver Smajkan,
 6. Maid Delić,
 7. Admir Jusufbegović.

Komisija za poslovne prostorije:

 1. Jasmin Terović, predsjednik
 2. Igor Stojanović, zamjenik predsjednika
 3. Eso Tucaković,
 4. Serdalija Hasanović,
 5. Sead Turnadžić,
 6. Alija Jusufović,
 7. Ahmed Gerin,
 8. Dženan Muminović,
 9. Velija Katica.

Komisija za energetsku efikasnost:

 1. Sanin Granov,
 2. Semir Sefić,
 3. Himzo Oruč,
 4. Mahir Kalisi,
 5. Mevlida Hujić,
 6. Seat Redžepagić,
 7. Mesud Peljto.

Komisija za kulturu i sport:

 1. Emir Ibragić, predsjednik
 2. Admir Bukva, zamjenik predsjednika
 3. Emir Zimić,
 4. Hamdija Hasanović,
 5. Edin Mirvić,
 6. Senad Fazlija,
 7. Almir Kurt.

Komisija za saradnju sa nevladinim organizacijama:

 1. Emir Muminović, predsjednik
 2. Ena Maglić, zamjenica predsjednika
 3. Nevenko Čengić,
 4. Emin Kutlovac,
 5. Amar Hamzić,
 6. Alma Kaljača,
 7. Ahmed Gerin.

Komisija za obrazovanje (sa mandatom do okončanja postupka dodjele stipendija za školsku 2016/2017.):

 1. Sulejman Haljevac,
 2. Mustafa Mulić.
 3. Miro Lazović,
 4. Amra Zulfikarpašić,
 5. Karolina Karačić,
 6. Sonja Akšamija,
 7. Nuko Grebović,
 8. Edin Abdurahmanović.


Komisija za statusna pitanja građana treće životne dobi

 1. Aida Gredić, predsjednica
 2. Emina Hajvazović, zamjenica predsjednice
 3. Azra Brutus,
 4. Vera Erbez,
 5. Nada Lačević,
 6. Fikreta Šiširović,
 7. Maja Anzulović.