Konkursi i oglasi
Pregled javnih poziva, tendera, konkursa i oglasa koje raspisuje Općina Centar

JAVNI POZIV

za učešće u programu obuke za programere za stipendiranje nezaposlenih osoba u cilju prekvalifikacije i edukacije u oblasti primjene informacionih tehnologija (IT)

 

Prijava na Javni poziv je produžena do 20.8.2017. godine

  

Online obrazac za prijavu kandidata

 

[Datum 1. objave: 12.6.2017.]

[Datum 2. objave: 12.7.2017.]

[Datum 3. objave: 31.7.2017.]


JAVNI POZIV
Za refundiranje dijela troškova plaćenog poreza na promet nekretnina za mlade sredstvima Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2017. godinu

 

Obrazac za prijavu

 

[Datum objave: 15.8.2017.]

 


 

 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA
broj: 07-23-5122/17
za izvođenje dodatnih nepredviđenih radova na sanaciji trga „Susan Sontag“ ispred Narodnog pozorišta Sarajevo

[Datum objave: 9.8.2017.]

 


 

TENDERSKA DOKUMENATACIJA

za izvođenje radova nužne popravke na sanaciji krova, stambene zgrade kolektivnog stanovanja u ulici Bolnička broj 17, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci"

[Datum objave: 4.8.2017.]

 


 

 

TENDERSKA DOKUMENATACIJA

za izvođenje radova nužne popravke na sanaciji krova, stambene zgrade kolektivnog stanovanja u ulici Muhameda Hadzijahica broj 35, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci"

[Datum objave: 4.8.2017.]


 

 

 

 

 


2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.