Konkursi i oglasi
Pregled javnih poziva, tendera, konkursa i oglasa koje raspisuje Općina Centar

ANKETNI LIST ZA JAVNI POZIV

Poziv za popunu anketnog lista o investicijskim projektima u poljoprivredi na području općine Centar

[Datum objave: 28.8.2017.]


 

J A V N I P O Z I V
subjektima male privrede (MSP) za podnošenje zahtjeva za odobrenje finansiranja

 


J A V N I  P O Z I V

Privrednim subjektima za besplatno
iznajmljivanje prostora za održavanje vjenčanja u Općini Centar Sarajevo
 

 
JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
Usluge angažovanja vještaka u svrhu procjene vrijednosti imovine
 

 
TENDERSKA DOKUMENTACIJA
za izvođenje radova nužne popravke na sanaciji fasade, stambene zgrade kolektivnog stanovanja u ulici Gabelina broj 2, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci
 
 

JAVNI POZIV
Za refundiranje dijela troškova plaćenog poreza na promet nekretnina za mlade sredstvima Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2017. godinu

 

Obrazac za prijavu

 

[Datum objave: 15.8.2017.]


 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA
broj: 07-23-5122/17
za izvođenje dodatnih nepredviđenih radova na sanaciji trga „Susan Sontag“ ispred Narodnog pozorišta Sarajevo

[Datum objave: 9.8.2017.]


 

TENDERSKA DOKUMENATACIJA

za izvođenje radova nužne popravke na sanaciji krova, stambene zgrade kolektivnog stanovanja u ulici Bolnička broj 17, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci"

[Datum objave: 4.8.2017.]


TENDERSKA DOKUMENATACIJA

za izvođenje radova nužne popravke na sanaciji krova, stambene zgrade kolektivnog stanovanja u ulici Muhameda Hadzijahica broj 35, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci"

[Datum objave: 4.8.2017.] 

 

 

 


2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.