Konkursi i oglasi
Pregled javnih poziva, tendera, konkursa i oglasa koje raspisuje Općina Centar


POZIV ZA DOSTAVU POČETNE PONUDE, UTVRĐIVANJE USLOVA ZA KVALIFIKACIJU PONUĐAČA I VOĐENJE PREGOVORA
broj: 07-23-8502 /17
Javna nabavka -
Izvođenje dodatnih radova na objektu škole na ŠIP-u
PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O PREDMETNOJ NABAVCI

 


Javni poziv za izbor najbolje mjesne zajednice i savjeta mjesne zajednice
 

JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU RABLJENIH
MOTORNIH VOZILA –LICITACIJA
 KONKURS
za stipendiranje učenika i studenata koji se školuju u otežanim uslovima života u školskoj/akademskoj 2017/2018. godini
 

Obrazac za prijavu

 


KONKURS
za stipendiranje nadarenih učenika i studenata u školskoj/akademskoj 2017/2018. godini

 

 

Obrazac za prijavu

[Datum objave: 20.11.2017.]

 

J A V N I    K O N K U R S

o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje objekta kolektivnog stanovanja B3 namijenjenog za tržište u obuhvatu Regulacionog plana „Podgaj-Tekija“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, br.36/10)

 

[Datum objave: 20.11.2017.]
Javni poziv
za učešće u javnoj rasprai o nacrtu Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2018. godinu 


J A V N I   P O Z I V

za dodjelu podsticajnih bespovratnih sredstava namijenjenih podršci razvoju obrta

 


OBRAZAC ZA PRIJAVU

[Datum objave: 6.11.2017.]

[Rok: 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu]


Zaključak i Odluka

Elaborat

Elaborat o ekonomskoj opravdanosti osnivanja pravnog lica za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Centar Sarajevo

[Datum objave: 20.10.2017.]

[Rok: 10.11.2017.]

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.