Kontakt telefoni Općinskih službi
Kontakt
 • CENTAR ZA BIRAČKI SPISAK
 •    + 387 33 56 24 92
      + 387 33 56 24 60
      bs@centar.ba


 • CIVILNA ZAŠTITA

+ 387 33 56 24 38
+ 387 33 56 24 37
cz@centar.ba


 • BORAČKO - INVALIDSKA ZAŠTITA
+ 387 33 56 23 71
  + 387 33 56 24 54
biz@centar.ba
 • INSPEKTORAT
+ 387 33 56 23 40
  + 387 33 56 24 57
inspekcija@centar.ba
 • IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI
+ 387 33 56 24 52 
+ 387 33 56 24 55
imovinska@centar.ba
 • INFORMATIKA
+ 387 33 56 23 33
sinfoc@centar.ba
 • PRESS CENTAR
+ 387 33 56 23 30 
+ 387 33 66 80 97
informisanje@centar.ba
 • KATASTAR
+ 387 33 56 24 09
+ 387 33 56 24 55
katastar@centar.ba
 • KOMUNALNO
+ 387 33 56 24 04
+ 387 33 56 24 14
komunalno@centar.ba
 • MATIČNI URED
+ 387 33 56 23 83
+ 387 33 56 24 44
maticno@centar.ba
 • MJESNE ZAJEDNICE
+ 387 33 56 23 88
+ 387 33 56 23 97
mz@centar.ba
 • DRUŠTVENE DJELATNOSTI
     + 387 33 56 24 72
 • Kultura
     +387 33 56 23 84
     kultura@centar.ba
   
 • Nevladine organizacije
     +387 33 56 23 84
     nvo@centar.ba
 • Obrazovanje
     +387 33 56 24 73
     obrazovanje@centar.ba

 • Mladi
     +387 33 56 25 12
     mladi@centar.ba

 • Sport
     +387 33 56 24 74
     sport@centar.ba

 • OPĆA UPRAVA
+ 387 33 56 23 76
+ 387 33 56 24 87
opcauprava@centar.ba
 • OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA
+ 387 33 56 24 60
  + 387 33 56 24 60
 oik@centar.ba 

 • PRAVOBRANILAŠTVO
+ 387 33 56 23 46
pravobranilastvo@centar.ba 

 • LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ 
 + 387 33 56 24 67
  + 387 33 56 24 66
privreda@centar.ba

 • FINANSIJE
 + 387 33 56 23 70
  + 387 33 56 24 66
finansije@centar.ba
 • PROSTORNO UREĐENJE
+ 387 33 56 23 22       
  + 387 33 56 24 14
urbanizam@centar.ba
 • SOCIJALNA ZAŠTITA
+ 387 33 56 24 47
  + 387 33 56 24 47
rad@centar.ba
 • KABINET OPĆINSKOG NAČELNIKA
+ 387 33 56 23 10
  + 387 33 22 64 70
kabinet@centar.ba
 • OPĆINSKI VIJEĆE
+ 387 33 56 23 11
  + 387 33 22 64 68
vijece@centar.ba
 • STAMBENI POSLOVI
+ 387 33 56 23 59
stambeno@centar.ba
 • ZAJEDNIČKI POSLOVI
+ 387 33 56 23 20
+ 387 33 56 24 02
zposlovi@centar.ba

Adresa: 
Mis Irbina 1 
71000 Sarajevo 
Bosna i Hercegovina


Telefoni: 
Centrala: + 387 33 56 23 00 
Informacije: + 387 33 56 23 79 


Fax: 
+ 387 33 66 80 97 


Radno vrijeme 
07:30 - 16:00


Šalter sala 
07:30 - 18:00

 KONTAKT ZA MEDIJE

+387 33 562 304

safet.huremovic@centar.ba

 


2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.