Međunarodni javni poziv

Mirza Delibašić / THE LEGEND / Permanent outdoor sculpture / Call for submissions ....

 
 
 
POZIV UMJETNICIMA: KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG SKULPTORSKO-UMJETNIČKOG RJEŠENJA Mirze Delibašića na platou KSC Skenderija
 
Općina Centar, Sarajevo poziva bosanskohercegovčke i međunarodne umjetnike, arhitekte i dizajnere da prijave idejno rješenje za trajnu skulpturu na otvorenom, 2021, spomenik slaveći život i karijeru Mirze Delibašića. Originalno umjetničko djelo jednog odabranog umjetnika, arhitekte, dizajnera ili umjetničkog tima će postati trajni dio općinske umjetničke zbirke. Ukupan budžet za troškove autorskog djela (bilo novo ili postojeće djelo), uključujući naknadu za umjetnike, dizajn, materijale, izvedbu, isporuku, dozvole, poreze na autorsko djelo i instalaciju iznosi 44.000 BAM. Skulptura će biti postavljena na lokaciji platoa Centra Skenderija.
 

ROK ZA PRIJAVE PRODUŽEN do 18.08.2021.

 

Upustva i pravila za podnošenje prijava (download link bhs)
Tenderska dokumentacija sa prilozima (download link bhs)
 
OPEN CALL FOR ARTISTS: COMPETITION FOR CREATION OF AN ARTISTIC - SCULPTURAL PROPOSAL Mirza Delibašić at the plateau of KSC Skenderija

Municipality Centar, Sarajevo invites national and international professional artists, architects, and designers to apply for a permanent outdoor sculpture 2021, celebrating the life and career of Mirza Delibašić. Original artwork by one selected artist, architect, designer, or artistic team will be displayed and become a permanent part of the municipality’s art collection. The total budget for the sculpture (either new or existing work), including artist fee, design, materials, fabrication, shipping, permits, and installation is 44,000 BAM. The sculpture will be installed at the site of Skenderija Center Platou.

DEADLINE EXTENDED until 18.08.2021

 
Rules and regulations for submissions (download link eng)
Tender documentation with attached forms (download link eng)

 

submission@centar.ba