Mejtaš - Bjelave

TERITORIJALNI OBUHVAT


MJESNO PODRUČJE MEJTAŠ I:

 • Armaganuša 1 do 51 i 2 do 42,
 • Buka broj 11 i 8 do 12,
 • Čekaluša 1 do 27 i 2 do 38,
 • Dola 1 do 25 i 2 do 22,
 • Kevrin potok 1 do 17 i 2 do 22,
 • Kovačeva 1 do 11 i 2 do 16,
 • Ludviga Kube 1 do 13 i 2 do 18,
 • Mejtaš 1 do 9 i 2 do 6 i
 • Tina Ujevića 1 do 27 i 2 do 22.

 

MJESNO PODRUČJE MEJTAŠ II:

 • Abdića 1 do 7 i 2 do 12,
 • Bulbulina 1 do 15 i 2 do 18,
 • Curak 1 do 5 i 2 do 20,
 • Džemila Krvavca 1 do 7 i 2 do 14,
 • Hadži-Hajdareva 1 do 9 i 2 do 6,
 • Hadži-Sulejmanova 1 do 55 i 2 do 48,
 • Ivana Cankara 1 do 29 i 2 do 14,
 • Mehmed-paše Sokolovića 1 do 9 i 2 do 6,
 • Nikole Kašikovića 1 do 9 i 2 do 16,
 • Pehlivanuša 11 do 69 i 6 do 76,
 • Sarač Ismailova 1 do 63 i 2 do 36,
 • Sepetarevac 1 do 27 i 2 do 44 i
 • Tijesna 1 do 17 i 2 do 16.

 

MJESNO PODRUČJE BJELAVE:

 • Avde Sumbula 1 do 15 i 2 do 12,
 • Behaudina Selmanovića 1 do 11 i 2 do 12,
 • Bjelave 1 do 131 i 2 do 90,
 • Čekaluša 40 do 80,
 • Derebent 1 do 63 i 2 do 70,
 • Envera Čolakovića 1 do 11 i 2 do 32,
 • Himzarina 1 do 23 i 2 do 8,
 • Mehmeda Šakira Kurtčehajića 1 do 9 i 2 do 16,
 • Pinje Bajraktara 1 do 17 i 2 do 8,
 • Provare 1 do 43 i 2 do 44,
 • Romana Petrovića 1 do 11 i 2 do 12,
 • Šekerova 1 do 11 i 2 do 32,
 • Tahmišćina 1 do 9 i 2 do 10,
 • Tahtali sokak 1 do 15 i 2 do 16,
 • Zaima Šarca 27 do 35 i
 • Zlatikuša 1 do 19 i 2 do 18.

Karta MZ


ADRESA:

Čekaluša 7


 

+ 387 33 442 608


 

mz.mejtas@centar.ba

 

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.