15 MJESNIH ZAJEDNICA NA PODRUČJU OPĆINE CENTAR
Mjesne zajednice
Mjesnu zajednicu, kao oblik neposrednog učestvovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog interesa građana, osniva Općinsko vijeće u skladu sa zakonom i Statutom.. Mjesna zajednica osniva se za jedno naseljeno mjesto, više međusobno povezanih manjih naselja ili za veći dio većeg naselja koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu.

MZ "BARDAKČIJE"
Telefon: + 387 33 217 868
Ulica : Zaima Šarca 14-D

MZ "BETANIJA-ŠIP"
Telefon: + 387 33 486 683
Adresa: Dejzina Bikića 6

MZ "BREKA- KOŠEVO II"
Telefon: + 387 33 664 259
Adresa: Juraja Najdhardta 5

MZ "CIGLANE–GORICA"
Telefon: + 387 33 201 442
Adresa:  Trg Merhemića 14

MZ "DONJI VELEŠIĆI"
Telefon: + 387 33 208 037
Adresa: Hasana Bibera 5

MZ "DŽIDŽIKOVAC-KOŠEVO I"
Telefon: + 387 33 667 475
Adresa:  Hasana Kikića 8

MZ "HRAST0VI- MRKOVIĆI"
Telefon: + 387 33 441 926
Adresa: Panjin kula bb

 

MZ "KOŠEVSKO BRDO"
Telefon: +387 33 213 298
Adresa: Braće Begić 11


MZ "MARIJIN DVOR-CRNI VRH"
Telefon: + 387 33 442 016
Adresa: Dolina 7

MZ "MEJTAŠ-BJELAVE"
Telefon: + 387 33 442 608
Adresa: Čekaluša 7

MZ "PARK-VIŠNJIK"
Telefon: + 387 33 207 029
Adresa: Čekaluša 69

MZ "PIONIRSKA DOLINA–NAHOREVO"
Telefon: + 387 33 668 166
Adresa: Nahorevska 103

MZ "SKENDERIJA-PODTEKIJA"
Telefon: + 387 33 220 890
Adresa: Skenderija 5


MZ "SOUKBUNAR"
Telefon: + 387 33 663 287
Adresa:  Soukbunar 203

MZ "TRG OSLOBOÐENJA-CENTAR"
Telefon: + 387 33 226 645
Adresa: Mis Irbina 18
 
 
 
  

Mjesno područje je teritorijalno određen dio mjesne zajednice, koji čini zasebnu cjelinu kao naselje, dio većeg naselja ili nekoliko povezanih manjih naselja.
Broj mjesnih područja u sastavu mjesne zajednice i njihovo razgraničenje utvrđuje Općinsko vijeće Odlukom o osnivanju i organizaciji mjesne zajednice.

Kontakt telefon:

+387 33 56 23 00

Email:

mz@centar.ba

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.