Mjesne zajednice

Mjesnu zajednicu, kao oblik neposrednog učestvovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog interesa građana, osniva Općinsko vijeće u skladu sa zakonom i Statutom.. Mjesna zajednica osniva se za jedno naseljeno mjesto, više međusobno povezanih manjih naselja ili za veći dio većeg naselja koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu.MZ "BARDAKČIJE"
Telefon: + 387 33 217 868
Ulica : Zaima Šarca 14-D
mz.bardakcije@centar.ba

MZ "BETANIJA-ŠIP"
Telefon: + 387 33 486 683
Adresa: Dejzina Bikića 6
mz.betanija@centar.ba

MZ "BREKA"
Telefon: + 387 33 226 646
Adresa: Juraja Najdhardta 5
mz.breka@centar.ba

MZ "CIGLANE"
Telefon: + 387 33 201 442
Adresa:  Trg Merhemića 14
mz.ciglane@centar.ba

MZ "CRNI VRH - GORICA"
Telefon:  + 387 33
Adresa: 
mz.crnivrh-gorica@centar.ba

MZ "DONJI VELEŠIĆI"
Telefon: + 387 33 814 081
Adresa: Hasana Bibera 5
mz.velesici@centar.ba

MZ "DŽIDŽIKOVAC-KOŠEVO I"
Telefon: + 387 33 667 475
Adresa:  Hasana Kikića 8
mz.dzidzikovac@centar.ba

MZ "HRASTOVI- MRKOVIĆI"
Telefon: + 387 33 441 926
Adresa: Panjin kula do broja 78
mz.hrastovi@centar.ba

MZ "KOŠEVSKO BRDO"

Telefon: +387 33 213 298
Adresa: Braće Begić 11
mz.kbrdo@centar.ba

MZ "KOŠEVO II"
Telefon: +387 33  208 126
Adresa:Marcela Šnajdera 9-a
mz.kosevo2@centar.ba

MZ "MARIJIN DVOR"
Telefon: + 387 33 442 016
Adresa: Dolina 7
mz.mdvor@centar.ba

 MZ "MEJTAŠ-BJELAVE"

Telefon: + 387 33 442 608
Adresa: Čekaluša 7
mz.bjelave@centar.ba

MZ "NAHOREVO"

Telefon: + 387 33 670 822
Adresa:
mz.nahorevo@centar.ba
MZ "PARK-VIŠNJIK"

Telefon: + 387 33 207 029
Adresa: Čekaluša 69
mz.park@centar.ba
MZ "PIONIRSKA DOLINA"

Telefon: + 387 33 668 166
Adresa: Nahorevska 103
mz.pionirska@centar.ba

MZ "SKENDERIJA-PODTEKIJA"

Telefon: + 387 33 220 890
Adresa: Skenderija 5
mz.skenderija@centar.ba

MZ "SOUKBUNAR"
Telefon: + 387 33 663 287
Adresa:  Soukbunar 203
mz.soukbunar@centar.ba

MZ "TRG OSLOBOÐENJA-CENTAR"

Telefon: + 387 33 226 645
Adresa: Mis Irbina 18
mz.trg@centar.ba

KONTAKT TELEFON
+387 33 56 23 88
+ 387 33 56 23 97

EMAIL
mz@centar.baDatum Dokument
26.03.2019.
ORAZAC ZA EVIDENCIJU OBJEKATA