15 MJESNIH ZAJEDNICA NA PODRUČJU OPĆINE CENTAR
Mjesne zajednice
Mjesnu zajednicu, kao oblik neposrednog učestvovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog interesa građana, osniva Općinsko vijeće u skladu sa zakonom i Statutom.. Mjesna zajednica osniva se za jedno naseljeno mjesto, više međusobno povezanih manjih naselja ili za veći dio većeg naselja koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu.

MZ "BARDAKČIJE"
Telefon: + 387 33 217 868
Ulica : Zaima Šarca 14-D
MZ "BETANIJA-ŠIP"
Telefon: + 387 33 486 683
Adresa: Dejzina Bikića 6
MZ "BREKA"
Telefon: + 387 33 226 646
Adresa: Juraja Najdhardta 5
MZ "CIGLANE–GORICA"
Telefon: + 387 33 201 442
Adresa:  Trg Merhemića 14
MZ "DONJI VELEŠIĆI"
Telefon: + 387 33 814 081
Adresa: Hasana Bibera 5
MZ "DŽIDŽIKOVAC-KOŠEVO I"

Telefon: + 387 33 667 475
Adresa:  Hasana Kikića 8
MZ "HRASTOVI- MRKOVIĆI"

Telefon: + 387 33 441 926
Adresa: Panjin kula do broja 78


 

MZ "KOŠEVSKO BRDO"
Telefon: +387 33 213 298
Adresa: Braće Begić 11


MZ "KOŠEVO II"
Telefon: +387 33  208 126
Adresa:Marcela Šnajdera 9-aMZ "MARIJIN DVOR-CRNI VRH"
Telefon: + 387 33 442 016
Adresa: Dolina 7


 

MZ "MEJTAŠ-BJELAVE"
Telefon: + 387 33 442 608
Adresa: Čekaluša 7


MZ "PARK-VIŠNJIK"

Telefon: + 387 33 207 029
Adresa: Čekaluša 69


MZ "PIONIRSKA DOLINA–NAHOREVO"

Telefon: + 387 33 668 166
Adresa: Nahorevska 103


MZ "SKENDERIJA-PODTEKIJA"

Telefon: + 387 33 220 890
Adresa: Skenderija 5


MZ "SOUKBUNAR"
Telefon: + 387 33 663 287
Adresa:  Soukbunar 203


MZ "TRG OSLOBOÐENJA-CENTAR"

Telefon: + 387 33 226 645
Adresa: Mis Irbina 18 
 
 
  

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.