Naknadni upis

  • internacionalni izvod iz matične knjige vjenčanih
  • izvod iz matične knjige rođenih za bračne partnere
  • uvjerenje o kretanju prebivališta bračnih partnera
  • uvjerenje o državljanstvu BIH
  • uvjerenje - potvrda da vjenčanje nije upisano u općinama u kojim su bračni partneri imali prebivalište na području BiH
  • fotokopija pasoša bračnih partnera

 

Za sva dodatna pojašnjenja, građani se mogu obratiti direktno u sobu 20/prizemlje.