Online uvjerenja

Kako bismo unaprijedili i olakšali našu svakodnevnu komunikaciju dovoljno je da popunite formular i traženo uvjerenje ćete moći preuzeti u nadležnoj službi. Nadležna općinska služba će vas infomisati putem vašeg e-mail-a ili telefona o načinu preuzimanja traženog uvjerenja.