Općinsko vijeće

Općinsko vijeće Centar broji 31 vijećnika.

U rukovodstvu Općinskog vijeća nalazi se predsjedavajuća Vijeća i dva zamjenika. 

U Općinskom vijeću Centar Sarajevo djeluje sedam klubova vijećnika

Datum Dokument
01.04.2019.
Poslovnik o radu Općinskog vijeća Centar Sarajevo