Općinsko vijeće Centar ima 31 vijećnika
Općinsko vijeće
Lokalni izbori 2016 - POTVRĐENI REZULTATI Prema podacima Centralne izborne komisije

# STRANKA

Broj glasova

Broj mandata

SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
6.861
10
1
Mustafa MULIĆ
1.381

2
Velija KATICA 1.257

3
Abid JUSIĆ 1.145

4
Hamdija HASANOVIĆ 964

5
Sejad ĐOZO
941

6
Edin MIROJEVIĆ
875

7
Salko PAŠOVIĆ
829
8
Senada BOSNO 791

9
Amra ALAJBEGOVIĆ 773

10
Lejla KHATTAB
726


NAŠA STRANKA
4.396
6
1
Amra ZULFIKARPAŠIĆ
870

2
Amela KUSKUNOVIĆ
859

3
Nihad UK
627

4
Samir FAZLIĆ 420

5
Lamija TIRO 353

6
Anton RAJIĆ 253

DEMOKRATSKA FRONTA 3.491 5
1
Denis CHALLENGER 744

2
Edin ABDURAHMANOVIĆ 508

3
Dževad TOPIĆ
372

4
Sead SRNA
362

5
Karolina KARAČIĆ 271

SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
3.239
4
1
Benjamin ISOVIĆ
664
2
Igor STOJANOVIĆ
652

3
Miro LAZOVIĆ
578
4
Dragan STEVANOVIĆ
456


SBB - FAHRUDIN RADONČIĆ
2.284
3
1
Sulejman HALJEVAC 503

2
Haris MUJANOVIĆ 330

3
Tea DREKOVIĆ
253


STRANKA PENZIONERA / UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
1.213
2
1
Ahmed GERIN
283

2
Sonja AKŠAMIJA
267


GRAĐANSKI SAVEZ (GS)
1.020
1
1
Nuko GREBOVIĆ
228


2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.