Općinska administracija

Sekretar Općine
Sekretar Općine: Jasna BEBA
E: jasna.beba@centar.baKabinet općinskog načelnika
Viši stručni saradnik za administrativne poslove: Una KRAJNOVIĆ
T: + 387 33 56 23 10
E: una.krajnovic@centar.baSlužba za inspekcijske poslove
Pomoćnica općinskog načelnika: Vildana TASO-KAPETANOVIĆ
T:  +387 61 48 88 42
E: inspekcija@centar.ba

Služba za boračko-invalidsku zaštitu
v.d. Pomoćnik općinskog načelnika: Muamer Đendušić
T: + 387 33 562 445

E: muamer.djendusic@centar.baSlužba za civilna zaštitu
Pomoćnik općinskog načelnika:  Vahid BEĆIREVIĆ
T:  + 387 33 562 342
E: vahid.becirevic@centar.ba

Služba za prostorno uređenje i komunalne poslove
Pomoćnica općinskog načelnika: Amela LANDZO
T:  + 387 33 562 323
E:  amela.landzo@centar.ba

Služba za imovinsko-pravne i geodetske poslove i katastar nekretnina

Pomoćnik općinskog načelnika: Damir KONJIČANIN
T:  + 387 33 562 356
E:  damir.konjicanin@centar.ba

Služba za finasije
Pomoćnik općinskog načelnika: Fahrudin KURTOVIĆ 
T:  + 387 33 562 370
E:  fahrudin.kurtovic@centar.ba

Služba za privredu i LER
v.d. Pomoćnica općinskog načelnika: Munevera HODŽIĆ
T: + 387 33 562 367
E: munevera.hodzic@centar.ba


Služba za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica
v.d. Pomoćnica općinskog načelnika: Belma BAŠOVIĆ
T:  + 387 33 562 448
E:  belma.basovic@centar.baSlužba za informatiku
v.d. Pomoćnik općinskog načelnika: Samir ŠIRIĆ
T:  + 387 33 562 333
E:  samir.siric@centar.baSlužba za zajedničke poslove

v.d. Pomoćnik općinskog načelnika: Admir ŠEHOVIĆ
T: + 387 33 562 320
E: admir.sehovic@centar.baSlužba za opću upravu 
Pomoćnica općinskog načelnika: Mirsada LINGO  
T: + 387 33 562 308
E: mirsada.lingo@centar.baSlužba za obrazovanje, sport i kulturu
v.d. Pomoćnica općinskog načelnika: Jasmina FAZLIĆ
T: + 387 33 562 384 
E: jasmina.fazlic@centar.baSlužba za stambene poslove
v.d. Pomoćnica općinskog načelnika: Sanida NALO ŽOLJIĆ
T: + 387 33 562 462
E: sanida.nalo@centar.baSlužba za lokalnu samoupravu
Pomoćnica općinskog načelnika: Zakira ŠERO
T: + 387 33 562 378
E: zakira.sero@centar.baPravobranilaštvo Općine Centar
Pravobranilac: Suanita MELUNOVIĆ
T:+ 387 33 562 345
E: pravobranilastvo@centar.baInterni revizor Općine Centar
Revizor: Lejla ŠIPUR
T:+ 387 33 562 446
E: lejla.sipur@centar.ba

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.