Osnovne škole

OŠ "Nafija Sarajlić"
Ulica: Patriotske lige 57
Telefon: + 387 33 209-232
Direktor: 


OŠ "Isak Samokovlija"
Ulica: Fra Anđela Zvizdovića 1   
Telefon: + 387 33 212-499
Direktor:


OŠ "Safvet beg Bašagić"
Ulica: Gimnazijska 1  
Telefon: + 387 33 205-923
Direktor: 


OŠ "Musa Ćazim Ćatić"
Ulica: Čekaluša 55       
Telefon: + 387 33 216-567
Direktor: 


OŠ Katolički Školski Centar  
Ulica: Mehmed P. Sokolovića 11
Telefon: + 387 33 225-775
Direktor: 

OŠ "Hasan Kikić"
Ulica: Gorica 27
Telefon: + 387 33 445-137
Direktor: 


OŠ "Mehmed - beg Kapetanović Ljubušak"
Ulica: Braće Begić 19
Telefon: + 387 33 220-491             
Direktor: 


OŠ  Hasan Kaimija  
Ulica: Cicin Han 93     
Telefon: + 387 33 559-905
Direktor: Alija Đigal  


OŠ "Alija Nametak "
Ulica: Zaima Šarca 15  
Telefon: + 387 33 225-618
Direktor: 


OŠ "Vladislav Skarić"   
Ulica: Terezije 48
Telefon: + 387 33 212-031
Direktor: 


OŠ Silvije Strahimir Kranjčević      
Mehmed P. Sokolovića 2           
Telefon: + 387 33 219-825
Direktor: