Predsjedavajuća Općinskog vijeća

Karolina Karačić je diplomirani inženjer saobraćaja rođena u Sarajevu 25. novembra 1963. godine gdje završava Treću gimnaziju, a zatim Saobraćajni fakultet, nakon kojeg se, kao stipendista Željeznica BiH zapošljava u Direkciji Željeznica.