Privreda

Preuzmite potrebne elektronske formulare, ispunite i odštampajte

Datum Dokument
29.05.2019.
Izdavanje obavijesti o mogućnosti obavljanja poslovne djelatnosti u određenoj ulici
29.05.2019.
Izdavanje prepisa rješenja
29.05.2019.
Izdavanje uvjerenja
29.05.2019.
Izmjena obavljanja djelatnosti za trgovačku radnju, obrt i ugostiteljstvo
29.05.2019.
Obavljanje obrtničke djelatnosti u izdvojenom prostoru
29.05.2019.
Obavljanje obrtničke i srodnih djelatnosti putem stručnog poslovođe
29.05.2019.
Osnivanje obrtničke radnje i srodnih djelatnosti
29.05.2019.
Osnivanje trgovačke radnje
29.05.2019.
Osnivanje turističke djelatnosti
29.05.2019.
Osnivanje ugostiteljske djelatnosti
29.05.2019.
Osnivanje zajedničke obrtničke radnje i srodnih djelatnosti
29.05.2019.
Ovjera normativa i cjenovnika
29.05.2019.
Potvrda o posjedovanju poljoprivrednog objekta za držanje i uzgoj stoke na dozvoljenom području
29.05.2019.
Povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda
29.05.2019.
Preregistracija iz samostalne u zajedničku djelatnost
29.05.2019.
Preregistracija iz zajedničke u samostalnu djelatnost
29.05.2019.
Prestanak rada trgovačke radnje, obrta i ugostiteljske radnje / obavljanja djelatnosti
29.05.2019.
Promjena poslovnog sjedišta trgovačke radnje, obrta i ugostiteljstva
29.05.2019.
Trajno osnivanje javnog prijevoza
29.05.2019.
Upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata
29.05.2019.
Uslovno osnivanje javnog prijevoza
29.05.2019.
Utvrđivanje minimalno tehničkih uslova za fizička lica
29.05.2019.
Utvrđivanje minimalno tehničkih uslova za pravna lica
29.05.2019.
Uvjerenje o obavljanju poljoprivredne djelatnosti
29.05.2019.
Zakup poslovnih zgrada i prostorija Općine Centar