Program rada

Datum Dokument
01.01.2019.
Nacrt Programa rada Općinskog vijeća za 2019. godinu
01.01.2018.
Nacrt Programa rada Općinskog vijeća za 2018. godinu
01.01.2017.
Nacrt Programa rada Općinskog vijeća za 2017. godinu
01.01.2016.
Program rada Općinskog vijeća za 2016.godinu
01.01.2015.
Program rada Općinskog vijeća za 2015.godinu
01.01.2013.
Program rada Općinskog vijeća za 2013.godinu