Prostorno uređenje

Preuzmite potrebne elektronske formulare, ispunite i odštampajte

Datum Dokument
29.05.2019.
Dodjela kućnog broja
29.05.2019.
Građevinska dozvola za privremeno korištenje javne površine (za postavljenje slobodnostojeće bašte)
29.05.2019.
Ispravka - izmjena rješenja/zaključka
29.05.2019.
Isticanje firme - reklame
29.05.2019.
Izdavanje dozvole za uklanjanje građevine
29.05.2019.
Izdavanje odobrenja za postavljanje oglasa (transparenata, plakata i sl.)
29.05.2019.
Izdavanje urbanističke saglasnosti
29.05.2019.
Izvod iz planske dokumentacije - informacije o uvjetima korištenja i mogućnostima gradnje na zemljištu
29.05.2019.
Naknadna urbanistička saglasnost
29.05.2019.
Obnova postupka
29.05.2019.
Obračun troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta
29.05.2019.
Odobrenje za građenje
29.05.2019.
Postavljanje na fasadama (fasadnog reklamnog panoa, fasadnog displeja, zastava, reklamne vitrine, fasadne tende, satelitske antene, klima uređaja)
29.05.2019.
Potvrđivanje etažiranja
29.05.2019.
Povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda
29.05.2019.
Pripremni radovi
29.05.2019.
Privremeno korištenje javne površine (za postavljanje prodajnih stolova, slobodnostojećih telefonskih govornica, stolova ispred ugostiteljskih radnji, rashladnih uređaja, žardinjera za cvijeće, i drugih sadržaja)
29.05.2019.
Privremeno korištenje javne površine za postavljanje skele, odnosno deponovanje građevinskog materijala
29.05.2019.
Produženje važnosti urbanističke saglasnosti/građevinske dozvole
29.05.2019.
Prokop javne površine
29.05.2019.
Promjena naziva ulice
29.05.2019.
Sječa stabla
29.05.2019.
Tehnički pregled i izdavanje upotrebne dozvole
29.05.2019.
Urbanistička saglasnost za privremeno korištenje javne površine (za postavljenje slobodnostojeće bašte)
29.05.2019.
Zahtjev za obračun troškova naknade za izgradnju skloništa
29.05.2019.
Zahtjev za obračun troškova posebne naknade
29.05.2019.
Zahtjev za potvrdu o tekućem održavanju
29.05.2019.
Zahtjev za prijepis rješenja ili zaključka