Provjera stanja putem SMS-a
Poštovani građani, U želji da djeluje što transparentnije i efikasnije, Općina Centar je pokrenula novi servis koji vam omogućava da se, putem mobilnih telefona – korištenjem SMS poruka, informišete o stanju svoga zahtjeva koji se obrađuje u Općini. Da bi se koristio taj servis potrebno je znati broj pod kojim se vodi predmet u Općini.

 

Broj predmeta?

Broj predmeta se formira na osnovu Uredbe o kancelarijskom poslovanju i sadrži: broj službe, klasifikacijski broj, redni broj i godište (na primjer: 17/14-100/06).

 

Kako poslati poruku?

Upit o stanju predmeta šaljete mobilnim telefonom tako što u prostor za tekst poruke ukucate dio broja predmeta (bez broja službe, nule kod oznake godišta i bez razmaka!) - npr: 14-100/6, te takvu poruku pošaljete na broj 091 112 603.

 

Kako poslati upit za predmete iz 2007 i dalje?

Od 1. januara 2007. godine uvedeno i označavanje predmeta "bar code" naljepnicom koja se dobije na potvrdi prijema zahtjeva na protokolu Općine.

Sada upit o stanju predmeta iz 2007. godine i dalje šaljete tako što u prostor za tekst poruke ukucate samo kodni broj zahtjeva (šestocifreni broj ispod bar koda na naljepnici) – npr. 111929, te poruku pošaljete na broj 091 112 603.

 

Povratna informacija

Uzvratnu poruku ćete primiti za tridesetak sekundi. Poruka sadrži osnovne podatke o predmetu:
broj, datum prijema, rok za završetak, ime voditelja postupka, stanje predmeta, te kratak opis zahtjeva.

Cijena i vrijeme korištenja

Cijena usluge slanja i prijema SMS iznosi  0,18 KM (sa PDV-om) za korisnike mreže BH Telecoma.

Sistem je u funkciji 24 sata.

 

Očekujemo vaše sugestije

Vaše sugestije i primjedbe nam možete saopštiti telefonom na brojeve 562-330; 562-333 i 216-006 (linija otvorena 24 sata), te e-mailom na adresu: sinfoc@centar.ba


+ 387 33 56 23 33

 


webmaster@centar.ba

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.