Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu
ReLOaD

 


Analiza dodjele sredstava za civilno društvo 

iz budžeta Općine Centar Sarajevo

[20.8.2018.]


Općina Centar Sarajevo - koja učestvuje u Regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), objavljuje rezultate javnog poziva za organizacije civilnog društva (OCD) / nevladine organizacije (NVO) koje su predale prijedloge projekata na javni poziv. Na javni poziv su se mogle prijaviti sve OCD/NVO iz Bosne i Hercegovine, sa prijedlozima projekata koji su u skladu sa definiranim prioritetnim oblastima i razvojnim ciljevima Općine Centar Sarajevo.
Sredstva za odobrene projekte će biti dodijeljena u iznosima od 10.000 KM do 70.000 KM, a projekti će se sprovoditi u periodu od maja 2018. do januara 2019. godine.
 
Projekat ReLOaD podržava lokalne samouprave da razviju transparentne mehanizme finansiranja za organizacije civilnog društva, kako bi se bolje upoznali sa potrebama građana, a organizacije civilnog društva služe kao partneri lokalnim samoupravama i podržavaju ih u rješavanju potreba lokalne zajednice. 20,000 građana u BiH će imati koristi od oko 80 projekata civilnog društva, koje će se implementirati u okviru ReLOaD projekta, tokom trogodišnjeg perioda 2017-2020.
 
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

 

Rang lista rezultata po javnom pozivu za organizacije civilnog društva, u sklopu ReLOaD projekta za općinu Centar Sarajevo je na sljedećem linku:

 

 

 


 

 

 

 

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU PROJEKTA REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU (ReLOaD)

 


 

 

 


  

Projektni prijedlog

 

 

Administrativni podaci

 

 

Pregled Budzeta

 


 

Matrica logickog okvira

 


 

Finansijska identifikacija forma


 

Lista za provjeru


 

Plan aktivnosti i promocije

 Izjava o podobnosti


 

Smjernice za aplikante

 

                                   


 

  

 

Rok za predaju aplikacija je 19. mart 2018. godine, do 15 sati

 


 


 


 


 


 


  


 

 


 


 

O ReLOaD projektu
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) je trogodišnji projekat (februar 2017-februar 2020. godine), koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

ReLOaD je utemeljen na pozitivnim iskustvima projekta Jačanje lokalne demokratije (LOD), koji je u Bosni i Hercegovini provodio UNDP, uz finansijsku podršku EU, i koji služi kao primjer dobre prakse koja se sada koristi i kao model širom Zapadnog Balkana. Kao regionalna inicijativa, ReLOaD projekat se provodi u Albaniji, Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu*   i Srbiji.

S obzirom na regionalnu prisutnost, ReLOaD će funkcionirati kao platforma za umrežavanje zemalja/teritorija Zapadnog Balkana, te za razmjenu iskustava i naučenih lekcija vezano za bolje pružanje usluga građanima.

Cilj ReLOaD projekta je jačanje partnerstava između lokalnih vlasti i civilnog društva na Zapadnom Balkanu, širenjem uspješnog modela transparentnog projektnog finansiranja organizacija civilnog društva iz općinskih budžeta, usmjerenog ka većem građanskom učešću u procesima donošenja odluka i unapređenju nivoa pružanja usluga u lokalnim zajednicama.

ReLOaD će unaprijediti finansijske mehanizme putem kojih će općine, koje finansiraju organizacije civilnog društva, implementirati aktivnosti prioritetne za lokalni razvoj, u suradnji s organizacijama civilnog društva. Na taj način ReLOaD projekat će, u partnerstvu sa lokalnim vlastima širom Zapadnog Balkana,  doprinijeti povećanju uključenosti civilnog društva u procese donošenja odluka i poboljšanju nivoa pružanja usluga prema građanima.

U Bosni i Hercegovini,  ReLOaD projekat  sarađuje sa 21 jedinicom lokalne samouprave:

 
•    Banja Luka
•    Bratunac
•    Bijeljina
•    Brod
•    Centar, Sarajevo
•    Gradačac
•    Jablanica
•    Kakanj
•    Maglaj
•    Modriča
•    Pale
•    Rudo
•    Sokolac
•    Stari Grad, Sarajevo
•    Teslić
•    Tešanj
•    Travnik
•    Trebinje
•    Tuzla
•    Vitez
•    Vogošća

 

U ovim jedinicama lokalne samouprave ReLOaD će svoje aktivnosti usmjeriti na rad sa predstavnicima općinske administracije, općinskih vijeća i organizacija civilnog društva, te unapređenje njihovih kapaciteta za poboljšanje saradnje između lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva.

U jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini koje već imaju usvojen pravni okvir za transparentnu dodjelu sredstava za projekte organizacija civilnog društva, ReLOaD će raditi na njegovoj intenzivnijoj provedbi i osiguranju održivosti takvog sistema. U jedinicama lokalne samouprave koje nemaju već usvojeni pravni okvir, ReLOaD projekat će raditi na njegovom usvajanju i samoj provedbi u Bosni i Hercegovini.

Odabrane partnerske općine i gradovi se obavezuju da će na transparentan način finansirati projekte od javnog interesa, koje će provoditi organizacije civilnog društva, a sa ciljem poboljšanja životnih uslova za sve građane.
U odabranim općinama i gradovima, ReLOaD projekat će podržati provedbu 80 projekata organizacija civilnog društva, a očekuje se da će korist od tih projekata imati oko 20.000 građana u Bosni i Hercegovini.  Posebna pažnja će biti posvećena projektima koji pružaju socijalne usluge za najranjivije kategorije društva, projektima koji rade na unaprjeđenju ravnopravnosti spolova i zaštiti okoline, te projektima koji se bave pitanjima ljudskih prava.  

Suština ReLOaD projekta je u primjeni transparentnog finansiranja projekata organizacija civilnog društva koji su utemeljeni na lokalnim strateškim dokumentima i koji su fokusirani na građane i njihove potrebe.

Pratite ReLOaD projekat i na Facebook-u:  RELOADWesternBalkans

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.