Savjet MZ Breka

ČLANOVI SAVJETA MJESNE ZAJEDNICE BREKA

  1.     Saliha Beha,
  2.     Mahir Ramović,
  3.     Edin Džafo,
  4.     Amir Hadžić
  5.     Murat Lekić