Savjet MZ Džidžikovac Koševo 2

  1. Halima Uk
  2. Nevenka Škavo
  3. Izeta Bajramović
  4. Džemaludin Murga
  5. Amela Kekić
  6. Edin Ljubović
  7. Semir Sultanović