Savjet MZ Mejtaš - Bjelave

  1. Enver Barlov
  2. Besim Imamović
  3. Senada Jamaković
  4. Slobodan Karabatković
  5. Esad Lekić
  6. Ljuljana Vranac
  7. Fadila Bošnjak
  8. Nidžara Zeković