Stambeni poslovi

Preuzmite potrebne elektronske formulare, ispunite i odštampajte

Datum Dokument
30.11.-0001.
Kupovina stana na kojima postoji stanarsko pravo (od 2006 i nacionalizovanog ili konfiskovanog stana)
30.11.-0001.
Nužne popravke na zajedničkim dijelovima zgrade
30.11.-0001.
Obavljanje radova na otklanjanju kvara koji su nastali u stanu i prouzrokuju štetu drugom etažnom vlasniku
30.11.-0001.
Uvjerenje podnosiocu da nije korisnik donacije za obnovu objekta
30.11.-0001.
Zahtjev za refundiranje dijela troškova plaćenog poreza na promet nekretnina za podršku stambenom zbrinjavanju mladih