Tenderi

Datum Dokument
24.09.2020.
[1.1] Tenderska dokumentacija u predmetu nabavke dodatnih radova na izgradnji osnovne škole na lokalitetu Šip – blok C
15.09.2020.
[1.1] Tenderska dokumentacija škola Šip dodatni radovi (blok C)
15.09.2020.
[1.2] Informacija o pregovaračkom postupku -škola Šip (blok C)
03.09.2020.
[1.1] Informacija o pregovaračkom postupku - radovi na vrtiću Razigrani dani
03.09.2020.
[1.2] Tehnička dokumentacija - nepredviđeni radovi na vrtiću Razigrani dani
14.04.2020.
[2.1] Informacija o pregovaračkom postupku - zaštitne maske
14.04.2020.
[2.1] Tenderska dokumentacija - Nabavka zaštitnih maski sa gumom
25.03.2020.
[1.1] Tenderska dokumentacija nabavka dva seta termalnih hibridnih mrežnih kamera
25.03.2020.
[1.1] Tenderska dokumentacija nabavka dva seta termalnih hibridnih mrežnih kamera
24.03.2020.
[2.1] Tenderska dokumentacija nabavka i isporuka kombi (sanitetskog vozila) za potrebe KCUS s ciljem provođenja mjera na sprečavanju širenja opasnosti od Corona virusa (COVID-19), putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci
24.03.2020.
[2.1] Tenderska dokumentacija nabavka i isporuka kombi (sanitetskog vozila) za potrebe KCUS s ciljem provođenja mjera na sprečavanju širenja opasnosti od Corona virusa (COVID-19), putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci
24.03.2020.
[2.2] Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci
24.03.2020.
[2.2] Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci