Trg oslobođenja – Centar

TERITORIJALNI OBUHVAT

MJESNO PODRUČJE TRG OSLOBOĐENJA:

MJESNO PODRUČJE CENTAR

ADRESA:
Mis Irbina 18

TELEFON
+ 387 33 226 645

EMAIL:
mz.trgoslobodenja@centar.ba

Datum Dokument
26.03.2019.
Karta MZ Trg Oslobođenja Centar