Upis činjenice smrti

Izmjenom Zakona o matičnim knjigama iz oktobra 2014. godine, upis činjenice smrti u matičnu knjigu umrlih se vrši u općini - mjestu prebivališta umrle osobe.

 

Za prijavu činjenice smrti u Općine Centar potrebni dokumenti su sljedeći:

Potrebni dokumenti

  • potvrda o smrti – orginal
  • izvod iz matične knjige rođenih za umrlo lice
  • izvod iz matične knjige vjenčanih za umrlo lice
  • obavijest o evidenciji prebivališta umrle osobe
  • lična/osobna karta umrlog lica na uvid
  • rok za prijavu smrti je 30 dana od dana smrti

 

Naknadi upis za BIH državljane koji su umrli u inostranstvu

  • internacionalni izvod iz matične knjige umrlih
  • potvrda o identitetu (MUP Kantona Sarajevo, Policijska uprava po prebivalištu)
  • uvjerenje o državljanstvu BiH
  • upis BiH državljana umrlih u inostranstvu vrši se u općini posljednjeg prbivališta umrle osobe

Za sva dodatna pojašnjenja, građani se mogu obratiti direktno na šalter 2.