Vijećnici

 

SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

 1. Mustafa MULIĆ  —  Broj glasova: 1.381
 2. Velija KATICA   —  Broj glasova: 1.257
 3. Abid JUSIĆ    —  Broj glasova: 1.145
 4. Hamdija HASANOVIĆ  —  Broj glasova:   964
 5. Edin MIROJEVIĆ  —  Broj glasova:  875
 6. Salko PAŠOVIĆ   —  Broj glasova:829    
 7. Amra ALAJBEGOVIĆ  —  Broj glasova:  773
 8. Lejla KHATTAB  —  Broj glasova: 726
NAŠA STRANKA
 1. Amra ZULFIKARPAŠIĆ —  Broj glasova:870
 2. Nihad UK —  Broj glasova:627
 3. Samir FAZLIĆ  —  Broj glasova:  420
 4. Lamija TIRO    —  Broj glasova:353
 5. Anton RAJIĆ  —  Broj glasova:  253   
 6. Ena Maglić —  Broj glasova: 414

DEMOKRATSKA FRONTA         

 1. Edin ABDURAHMANOVIĆ —  Broj glasova:   508    


SAMOSTALNI VIJEĆNICI   

 1. Dževad TOPIĆ —  Broj glasova:372
 2. Sead SRNA —  Broj glasova:362
 3. Karolina KARAČIĆ  —  Broj glasova:  271    


SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH

 1. Benjamin ISOVIĆ —  Broj glasova:664    
 2. Miro LAZOVIĆ —  Broj glasova: 578    
 3. Denis CHALLENGER  —  Broj glasova: 744
 4. Feđa ISOVIĆ —  Broj glasova: 398
 5. Jasmin GAZIJA —  Broj glasova: 397


SBB - FAHRUDIN RADONČIĆ

 1. Sulejman HALJEVAC —  Broj glasova:  503
 2. Haris MUJANOVIĆ —  Broj glasova:   330
 3. Tea DREKOVIĆ —  Broj glasova: 253


STRANKA PENZIONERA / UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE

 1. Ahmed GERIN —  Broj glasova: 283
 2. Sonja AKŠAMIJA —  Broj glasova: 267

GRAĐANSKI SAVEZ (GS) 

 1. Nuko GREBOVIĆ  —  Broj glasova:228


NAROD I PRAVDA

 1. Sejad ĐOZO —  Broj glasova: 941
 2. Senada BOSNO  —  Broj glasova:  791