Vijećnici

SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

 1. Mustafa MULIĆ 1.381
 2. Velija KATICA    1.257
 3. Abid JUSIĆ    1.145
 4. Hamdija HASANOVIĆ    964
 5. Edin MIROJEVIĆ    875
 6. Salko PAŠOVIĆ   829    
 7. Amra ALAJBEGOVIĆ    773
 8. Lejla KHATTAB   726
NAŠA STRANKA
 1. Amra ZULFIKARPAŠIĆ 870
 2. Amela KUSKUNOVIĆ 859
 3. Nihad UK 627
 4. Samir FAZLIĆ    420
 5. Lamija TIRO    353
 6. Anton RAJIĆ    253    

DEMOKRATSKA FRONTA         

 1. Edin ABDURAHMANOVIĆ    508    


SAMOSTALNI VIJEĆNICI   

 1. Dževad TOPIĆ 372
 2. Sead SRNA 362
 3. Karolina KARAČIĆ    271    


SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH

 1. Benjamin ISOVIĆ 664    
 2. Igor STOJANOVIĆ 652
 3. Miro LAZOVIĆ 578    
 4. Dragan STEVANOVIĆ 456
 5. Denis CHALLENGER    744


SBB - FAHRUDIN RADONČIĆ

 1. Sulejman HALJEVAC    503
 2. Haris MUJANOVIĆ    330
 3. Tea DREKOVIĆ 253


STRANKA PENZIONERA / UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE

 1. Ahmed GERIN 283
 2. Sonja AKŠAMIJA 267

GRAĐANSKI SAVEZ (GS) 

 1. Nuko GREBOVIĆ 228


NAROD I PRAVDA

 1. Sejad ĐOZO 941
 2. Senada BOSNO    791